Srpen 2008Anglické citáty (samozřejmě s překladem)=D

9. srpna 2008 v 21:44 Citáty
☺... Wait..for the boy..who will make you smile..like no one else.
Počkej na kluka, který tě rozesměje jako nikdo jiný.

☻... Wisch I was as invisible, as you make me feel.
Přeju si, abych byla neviditelná tak, jak se kvůli tobě cítím.

☺... Maybe, when he broke my heart , he forgot that I coul feel....
Možná že když mi zlomil srdce tak zapomněl že můžu cítit...

☻... I love you , you idiot!
Miluji tě , ty idiote!

☺... I can by only myself....sorry if that is hell for you.
Mohu být jen sám sebou... sorry, jestli je to pro tebe peklo.

☻... If loving you was wrong, I don´t want to be right.
Jestli to, že jsem tě milovala bylo špatné, potom nechci dělat správné (dobré) věci

☺... I hid my feeling behind a smile.
Skrývám svůj pocit za úsměv.

☻... I have fallen down, from heaven.
Spadl(a) jsem dolů, z nebe.

☺... That you know my NAME dosen´t mean that you know ME.
To, že znáš mé JMÉNO, neznamená, že znáš MĚ.

☻... Maybe, when he broke my heart , he forgot that I coul feel
Možná, že když mi zlomil srdce, zapomněl.že mám city.

☺... Někdy to dobré, co děláš, ti nepřinese vůbec nic dobrého.
Sometimes the good you do don't do you any good.

☻... Život není nic jiného než hra, kterou většina z nás prohraje.
Life is nothing but a game, that most of us will lose.

☺... Každý člověk zemře. Ne každý člověk opravdu žije.
Every man dies. Not every man truly lives.

☻... Eskymáci mají padesát dva výrazů pro sníh, protože je to
pro ně důležité. Stejně tolik jmen by mělo být pro lásku.
The Eskimo has fifty-two names for snow because it is
important to them; there ought to be as many for love.

☺... Žij tak, jak si budeš přát, abys žil, až budeš umírat.
Live as you will have wished to have lived when you are dying.

☻... Love is blind.
Láska je slepá.

Hate that, I love you!

9. srpna 2008 v 20:49 Blbosti a testy
• Nenávidím Tě,
protože mi na Tobě začalo záležet.

• Nenávidím Tě,
protože si měl pravdu, že to zklamání bude bolet.

• Nenávidím Tě,
protože si mě změnil.

• Nenávidím Tě,
protože jsem ti dala kus sebe.

• Nenávidím Tě,
protože mi Tě všechno připomíná.

• Nenávidím Tě,
protože se v sobě nevyznám.

• Nenávidím Tě,
protože na Tebe nedokážu zapomenout.

• Nenávidím Tě,
protože miluji jen Tebe.

• A nenávidím Tě za to ještě víc,
protože si to uvědomuji a nemůžu to změnit.

• Miluji Tě,
protože mě dokážeš rozesmát.

• Miluji Tě,
protože mi dáváš naději.

• Miluji Tě,
protože s Tebou mám pocit, že žiju.

• Miluji Tě,
protože mě za nic nesoudíš.

• Miluji Tě,
protože se s Tebou cítím v bezpečí.

• Miluji Tě,
protože Tě milovat chci.

• Nenávidím Tě, ale i miluji
a to mě děsí.